Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
Danh mục sản phẩm

Đặc tính của máy tua và rạch

Nhà máy Máy móc Vô Tích Puxin | Updated: May 24, 2017

Đặc tính của máy tua và rạch
1. Động cơ chính là động cơ tần số biến đổi;
2. tua lại sử dụng cuộn cuộn đáy đôi;
3. Ở dạng cuộn: vật liệu phụ trợ nhân tạo hoặc không có vật liệu hình trụ và trục thủy lực;
4. Kiểm soát căng thẳng không kiểm soát thông qua điều khiển tự động tiên tiến;
5. Chức năng tự động đếm và dừng khẩn cấp;
6. Bánh dao tròn, dao được trang bị dao tự khóa;
7. Khắc phục sự tự động hoá chất lỏng - khí;
8. Các vật liệu cạnh cao áp thải quạt.

Các sản phẩm
Cắt loạt
San lấp mặt bằng loạt
Dãy thép phẳng
Coill upender
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu thông tin