Trang chủ > Tri n lãm > Nội dung
Danh mục sản phẩm

Máy dải thép nơi thiết bị dây chuyền sản xuất

Nhà máy Máy móc Vô Tích Puxin | Updated: Jan 18, 2018

Máy cắt rạch, nếu nó là trong dây chuyền sản xuất, sau đó các thiết bị của dây chuyền sản xuất, Hơn nữa, các thiết bị này là không thể thiếu, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của dây chuyền sản xuất.

Dạng cuộn cán nguội, có kích thước, là dãy, độ dày là 0,1-3mm, chiều rộng là 100-2000mm. Trong sản xuất nguyên liệu, được cán nóng thép hoặc thép. Nếu nó là thép, nó là thông qua nhiệt độ bình thường của cán, đó là cán nguội, và sau đó dải điểm của máy, để được dải cán nguội. Ngoài ra, nó thường được cán để nó có thể được sử dụng thuận tiện hoặc để chế biến tiếp theo.

http://www.pxslitter.com/


Các sản phẩm
Cắt loạt
San lấp mặt bằng loạt
Dãy thép phẳng
Coill upender
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu thông tin